Helse

Progressiv supranukleær parese

Progressiv supranukleær parese er en nevrodegenerativ sykdom med ukjent etiologi. Det forårsaker motoriske, kognitive og emosjonelle problemer.

Perifer nevropati, hva det er

Når det perifere nervesystemet får litt skade eller begynner å fungere utilstrekkelig, kalles det perifer nevropati. Her er hva det er.