Psykologi

Tro på deg selv: viljens psykologi

Hvis du ikke gjør det, vil ingen gjøre det. Å tro på deg selv er ikke et spørsmål om stolthet, men om personlig verdighet. Det er det psykologiske båndet vi holder fast ved hver dag

Cialdinis overtalelsesteknikker

Overtalelsesteknikker brukes av reklame- og kommersielle agenter for å lure oss til å kjøpe eller endre vår oppførsel. Å kjenne og identifisere dem betyr å være i stand til å kontrollere deres innflytelse.