Setninger om eksistensen av Aleksandr Pushkin

Mange av setningene om eksistensen av Alexander Pushkin er hentet fra diktene hans og fra ordene som personene snakker i romanene hans.

finne formål i livetSetninger på

Mange av setningene om Alexander Pushkins eksistens er hentet fra diktene hans og fra ordene personene i romanene hans har sagt. De er alle veldig vakre, dype og spesielle.Faren til moderne russisk litteratur hadde en turbulent tilværelse. Både for hans spesielle måte å se verden på og for den opprørske ånden som alltid har utmerket ham. Store deler av livet var han interessert i politikk, mer for etikk enn for begjær etter makt.

“Folk er veldig like deres første mor Eva: det de får er ikke velkomment. Slangen overtaler dem til å gå med ham, mot livets tre. De vil ha den forbudte frukten, ellers vil ikke himmelen være himmel for dem. '-Aleksandr Puškin-

Denne store russiske dikteren led flere forfølgelser og levde mange år i eksil. I det meste av livet kjente han ikke ro . Han døde i en alder av 37 år i en absurd duell, men hans setninger om eksistens huskes fortsatt etter mange århundrer. Her er noen få.

Setninger om eksistensen og lidelsen av Aleksandr Pushkin

Den tidlige litterære produksjonen til denne dikteren hadde betydelig innflytelse på romantikken. En av setningene til TIL leksandr Puškin lese opp: ' Hjertets rush, et fascinerende bedrag, får oss til å lide veldig raskt ' . Denne setningen gjenspeiler den dramatiske ånden som preget de romantiske forfatterne i sin tid.yoga puste mot angst og stress

Turgåer på tåkehavet

Et annet sitat fra den russiske forfatteren gjenspeiler den melankolske og idealistiske følelsen som er typisk for det attende århundre. 'Bedre bli her og vent, kanskje vil stormen roe seg og himmelen vil rydde opp, så kan vi finne veien gjennom stjernene' .

Den fremmede og det ukjente

Pushkin ble forvist fordi han var en del av en hemmelig politisk gruppe som var imot monarkiet og fordi han hadde publisert noen vers som myndighetene anså for subversive. Senere, også fordi han i et personlig brev erklærte seg ateist.

Av alle disse grunnene er mange av Pushkins setninger om eksistensen gjennomsyret av følelsen av å føle seg fjern, å tilhøre en virkelighet som ikke føles som sitt eget. Han sa en gang: 'Bitter er smaken av andres brød, sier Dante, og trinnene til et fremmed hus er tunge' .

Alt har sin tid

Et av de tilbakevendende temaene i Alexander Pushkins sitater er ungdom . Kanskje fordi han oppfattet at hans ungdomsår gikk fort på grunn av alle hans omskiftelser, eller kanskje fordi han i denne livsfasen så det beste menneskesjelen kunne tilby.

Liten jente på stranden leker

I mange av verkene hans henvender han seg til unge mennesker direkte. En av de mest kjente setningene sier: 'Ved å forutse naturens stemme, gjør vi ingenting annet enn å skade vår lykke, og den ivrige ungdommen flyr bort og jager den'.

Virkeligheten er ikke alltid det beste

Selv om Pushkins senere arbeider hadde en mer realistisk tone, forlot poeten aldri idealismen som preget ham. Han var klar over dette, som vi kan se i setningen: 'En illusjon løfter oss høyere enn et mangfold av lave sannheter' . Det betyr at det er bedre å ha en stor drøm som får oss til å vokse enn mange små realiteter som får oss til å holde oss i middelmådighet.

I en annen setning uttrykker han sitt synspunkt mer intenst: 'For meg, kjære enn mange små sannheter, er det illusjonen som opphøyer' . Her gir han tydelig uttrykk for at han foretrekker drømmen om det illusoriske fremfor det vanlige.

Fellesstedene for moral i Alexander Pushkins setninger om eksistens

Temaet for moral er til stede i hele arbeidet til Pusjkin. Spesielt kritiserte han forfalskningen i retten, tidens skikker og de dype urettferdighetene folket led. Av disse grunnene viet han mange refleksjoner til disse problemene.

Bilde av pushkin setninger sull

En annen av hans gode setninger lyder: 'Moralske klisjeer er veldig nyttige når vi ikke finner rettferdiggjørelsene for vår oppførsel i oss selv' . Med disse ordene understreker han vanen til noen mennesker å finne begrunnelser for deres oppførsel basert på ideene til andre som tas for gitt.

frollo hunchbacken til Notre Dame

Aleksandr Pushkin markerte en før og etter i russisk litteratur. Han var en eksepsjonell forfatter. Som tenker, en forløper for sine tider. Han døde i gjeld, men paradoksalt nok var han det Er Nicola jeg for å gjøre opp regningene.

Lesing gir også mening til tilværelsen

Lesing gir også mening til tilværelsen

Lesing er en form for lykke, bare innen rekkevidde for de frieste sinnene. De som er i stand til å kle av seg sine daglige problemer.