Følelser

Sinneangrep: 3-timersstrategien

Hvordan håndtere sinneangrep? Hvordan oppføre seg i øyeblikk av frustrasjon og unngå negative konsekvenser? Vi har tre timer på oss til å gjøre dette.

Jeg håper dere har det bra

Jeg håper at alle har det bra og at du tar vare på deg selv og dine nærmeste til tross for avstanden. Jeg håper lidelsen ikke når hjemmene dine.