Velferd

Å være alene er nødvendig

Selv om det å være alene fortsatt er en grunnleggende nødvendighet, er vi vitne til en økning i verdien som tilskrives sosiale forhold