Selvtillit

Selvtillit og ego: 7 forskjeller

Konsekvensen av forvirringen mellom selvtillit og ego er frakoblingen fra våre behov, da vi glemmer å lytte til hverandre og til slutt gi oss selv den verdien vi fortjener.